Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezes
Polskiej Organizacji Turystycznej

Podsekretarz
w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat Branżowy

Współpraca Merytoryczna

Patronat Prasy Fachowej

Współpraca Medialna