Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dariusz Rogowski <br>Podsekretarz w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Dariusz Rogowski
Podsekretarz w Ministerstwie Sportu i Turystyki

dr Robert Andrzejczyk  Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

dr Robert Andrzejczyk
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

Współpraca Merytoryczna

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
Forum Turystyki Przyjazdowej
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
IzbaTurystyki Rzeczypospolitej Polskiej
OSAT
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
Polski Związek Organizatorów Turystyki
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
WCB
Warszawska Organizacja Turystyczna
Warszawska Izba Turystyki
LEWIATAN

Patronat Prasy Fachowej

Wiadomości Turystyczne

Patronat Branżowy

Hotelarz
Rynek Turystyczny

Współpraca Medialna

Medycyna na krańcach świata
Informator stolicy
iptourism
polska nieznana
polskie szlaki
traseo
Wasza Turystyka
AKTUALNOŚCI WYDAWNICTWO TARGOWE
yougo
polska niezwykła
mojekonferencje.pl
turystyka24h
Travel trade 24
Na przejazd