Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dariusz Rogowski <br>Podsekretarz w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Dariusz Rogowski
Podsekretarz w Ministerstwie Sportu i Turystyki

dr Robert Andrzejczyk
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

Współpraca Merytoryczna

Patronat Prasy Fachowej

Patronat Branżowy

Współpraca Medialna